Βιογραφικό

Ο Αντώνης Καραμπάτσος αποφοίτησε από την  Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης το έτος 1969 και διορίστηκε στην Ιδιωτική  Εκπαίδευση και στην συνεχεία στην Δημόσια.

Υπηρέτησε σε όλους τους τύπους σχολείων(ΜΟΝΟΘΈΣΙΑ ΔΙΔΕΣΙΑ ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ)

Το 1983 περάτωσε τις σπουδές του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το έτος 1985 ολοκλήρωσε τη διετή μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο διδασκαλείο δημοτικής εκπαίδευσης τμήμα ειδικής αγωγής.

Το 1985 πέτυχε σε διαγωνισμό του Ι.Κ.Υ. και παρακολούθησε μαθήματα παιδαγωγικών στο πανεπιστήμιο της Ρώμης

Τα Ακαδημαϊκά έτη 1988-89 μέχρι 1992-93 ασχολήθηκε με την έρευνα και ολοκλήρωσε την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Π.Τ.Δ.Ε.) με θέμα :

«Η χρονολογική ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως παράγοντας καθορισμού της σχολικής επίδοσης και ακαδημαϊκής επιτυχίας».

 

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :

Τα ακαδημαϊκά έτη 1988-89 μέχρι και 1993-1994 ήταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπου παρείχε διδακτικό έργο στους φοιτητές στα μαθήματα:

Θεωρίες μάθησης    και Σχολική πράξη

Τα Ακαδημαϊκά έτη 1994-95 και1995-96 ήταν αποσπασμένος στα  Π.Ε.Κ. Δυτικής Αττικής Αθηνών όπου διδαξε σε τμήματα Νηπιαγωγών το μάθημα:

Κριτήρια Σχολικής Ετοιμότητας.  Mαθησιακές δυσκολίες .

Το Ακαδημαϊκό έτος 1995-96 έως δίδαξε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιου (Ν. 407/80). Παιδαγωγικά

Τα Ακαδημαϊκά έτη 1996-97 έως 1999-2000 δίδαξε στο  Πανεπιστήμιου Αιγαίου (Ν. 407/80). Παιδαγωγικά

Από την έναρξη της «επαγγελματικής και επιστημονικής αναβάθμισης» των δασκάλων και νηπιαγωγών-πτυχιούχων Παιδαγωγικών Ακαδημιών  (1998 μέχρι σήμερα) διδάσκει το μάθημα Διδακτική μεθοδολογία- καινοτομίες στη σχολική πράξη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επίσης δίδαξε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής εκπαίδευσης το μάθημα Καινοτόμες διδακτικές  προσεγγίσεις σε πρωτογενείς και δευτερογενείς ομάδες

Από το Ακαδημαϊκό έτος 1998-99, υπηρετεί ως σύμβουλος Α/θμιας εκπαίδευσης στην 17η περιφέρεια της Α Δ/νσης Αθηνών με έδρα την Ηλιούπολη

Διετέλεσε Επιστημονικός υπεύθυνος του Κ.Ε.Κ .

Έχει διδάξει σε προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων (Γλώσσα, Παιδαγωγικά Πολιτισμό και διαπολιτισμικότητα)