ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟ  ΑΠΟΣΤΑΣΗ

 

 

πρόγραμμα προετοιμασίας

από απόσταση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 

 

1ο Βήμα:

Στάδιο προετοιμασίας

Επιοκοινωνήτε μαζύ μας να σας αποσταλούν  δύο πλήρη συγγράμματα

και σημειώσεις που πρέπει να μελετήσετε:

 

1ο Βασθκά θέματα Παιδαγωγικής  και Διδακτικής.  Περιλαμβάνει :

α.)Δέκα ενότητες με θεμάτα Παιδαγωγικών και

β ) Δέκα ενότητες με θέματα Διδακτικής  (βλέπε  παρακάτω τις ενότητες)

 

2ο Λογοτεχνικές αναλύσεις περιλαμβάνει δέκα τρεις ενότητες

3ο Σημειώσεις λίγων σελίδων με ειδικά  θέματα και οδηγίες

 2ο Βήμα:

1η Συνάντηση- διημερίδα:  Το διήμερο  5 και 6 Δεκεμβρίου

Σάββατο  9π.μ.-1430 μ.μ. και Κυριακή 9π.μ.-14..30 μ.μ. (12 ώρες)

 

1η Άσκηση:

Στο τέλος της ημερίδας θα δοθεί ατομική άσκηση  για εξάσκηση  που πρέπει

όποιος επιθυμεί σε διάστημα μιας εβδομάδας

να  στείλει την απάντηση με ηλεκτρονικό ή απλό ταχυδρομείο.

 

3ο Βήμα: :

2η Συνάντηση- διημερίδα:  Το διήμερο  2 και 3 Ιανουαρίου

Σάββατο  9π.μ.-1430 μ.μ. και Κυριακή 9π.μ.-14..30 μ.μ. (12 ώρες)

 

1η Άσκηση:

Στο τέλος της ημερίδας θα δοθεί ατομική άσκηση  για εξάσκηση  που πρέπει

όποιος επιθυμεί σε διάστημα μιας εβδομάδας

να  στείλει την απάντηση με ηλεκτρονικό ή απλό ταχυδρομείο.

4ο Βήμα:

3η Συνάντηση -διημερίδα:  Το διήμερο  30 και 31 Ιανουαρίου

Σάββατο  9π.μ.-1430 μ.μ. και Κυριακή 9π.μ.-14..30 μ.μ. (12 ώρες)

 

1η Άσκηση:

Στο τέλος της ημερίδας θα δοθεί ατομική άσκηση  για εξάσκηση  που πρέπει

όποιος επιθυμεί σε διάστημα μιας εβδομάδας

να  στείλει την απάντηση με ηλεκτρονικό ή απλό ταχυδρομείο.

 

Στις Συνάντησεις -Διημερίδες:

 

  • Θα γίνουν εισηγήσεις για όλα τα  θέματα.

  • Θα γίνουν συζητήσεις πάνω στα θέματα που μελετήθηκαν

 

  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Μέσω  ιστοσελίδα: www.antoniskarabatsos.gr

Μέσω τηλ:   210 9922115         κιν : 6930220799

Μέσω e-mail: antkarab@oteneg.gr

ΤΗΛΈΦΩΝΑ «ΜΑΘΗΤΩΝ» ΜΑΣ για πληροφορίες.

 

 

 

ΟΙ ΕΝΟΤΉΤΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΕΝΌΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉΣ

1η ενότητα  θεωρίες ανάπτυξης

2η ενότητα   συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης

3η ενότητα  γνωστικές θεωρίες μάθησης

4η ενότητα  κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης

5η ενότητα  ανθρωπιστικές θεωρίες μάθησης

6η ενότητα  η παρώθηση για μάθηση

7η ενότητα  μαθησιακές δυσκολίες

8η ενότητα  προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη

9η ενότητα  η κοινωνιολογία της τάξης

10η ενότητα   διαπολιτισμική εκπαίδευση

 

 

 

11η ενότητα  αναλυτικό πρόγραμμα

12η ενότητα  ατομικές διαφορές

13η ενότητα  η αξιολόγηση

14η ενότητα  οι ερωτήσεις

15η ενότητα  στρατηγικές διδασκαλίας

16η ενότητα  η ετοιμότητα του δασκάλου και μαθητή

17η ενότητα  η μαιευτική και οι σύγχρονες θεωρίες

18η ενότητα  βασικοί παιδαγωγικοί όροι

19η ενότητα  σκοποί και στόχοι

20η ενότητα  σχεδιασμός της διδασκαλίας

21η ενότητα  παραδείγματα σχεδίων διδασκαλίας

22η ενότητα  γενικές ασκήσεις εμπέδωσης

 


 

 


 

 

Λίγα Λόγια

Καθημερινή ενημέρωση σε όλα τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση.

Με νέο υλικό και πρωτότυπες προτάσεις, στόχος μας είναι να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο και να βοηθάει καθένα που θέλει να ασκεί διδακτικό ή καθοδηγητικό έργο.

Google Maps

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε